آدرس : زاهدان - بلوار دانشگاه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - آزمایشگاه مرکزی

ساعت کار آزمایشگاه:
شنبه تا چهارشنبه 7 صبح الی 14:30

 

تلفکس : 05431136454

ایمیل : centlab@usb.ac.ir